Λογοθεραπεία

Κατερίνα Λυμπέρη 

 

Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες : Ο ρόλος του γονέα

 

 Ο γονέας ερχόμενος αντιμέτωπος με το πρόβλημα του παιδιού του, περνάει από διάφορα συναισθηματικά στάδια.

 

 • Η ενημέρωση και η παρατήρηση των γονέων, είναι τα πρώτα βήματα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων και τον κατάλληλο χειρισμό του θέματος.
 • Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοήτο, ότι το παιδί δεν είναι τεμπέλικο, απρόθυμο στο να διαβάσει και να είναι υπάκουο στην τάξη. Απλά χρειάζεται διαφορετικές μεθόδους μάθησης.
 • Το σημαντικότερο είναι η κατανόηση και αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων του παιδιού.
 • Είναι απαραίτητο το παιδί να βιώνει την επιτυχία ως αποτέλεσμα κυρίως των δικών του προσπαθειών και ικανοτήτων.
 • Τα λάθη και οι αποτυχίες είναι αναμενόμενες και πρέπει να τα βλέπουμε σαν ευκαιρίες μάθησης.
 • Οι γονείς είναι σημαντικό να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με άλλα παιδιά της οικογένειας ή του περίγυρου.
 • Οι γονείς πρέπει να «χτίζουν» τη σχέση τους με το παιδί και να επενδύουν σε αυτή δημιουργικά.
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που οι γονείς παιδιών με ιδιαιτερότητες καλούνται να αντιμετωπίσουν.
 • Καλό είναι να λέμε στο παιδί τι να κάνει, παρά τι να μην κάνει.
 • Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται συχνότερη επανατροφοδότηση, δηλαδή θετική ενίσχυση για τις επιδόσεις τους.
 • Γενικά, οι γονείς πρέπει να ακούν το παιδί, να αποφεύγονται συναισθηματικές αντιδράσεις (θυμός, συγκρούσεις) και να ακολουθούν ένα οργανωμένο δημιουργικό πρόγραμμα μάθησης με πολύ συγκεκριμένους κανόνες.